Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

Saturday Slokas

sanaischarastottara namavali lyrics in english

sanaischarastottara namavali lyrics in english
English

om sanaischaraya namaha sanataya namaha sarvabhistpradayine namaha saranyaya namaha varenyaya namaha sarvesaya namaha soumyaya namaha suravandyaya namaha suralokaviharine namaha sukhasanopavistaya …Read the Rest

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

sri rama ashtakam stotra lyrics in english
English

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! …Read the Rest

navagraha smaranam stotram lyrics in english

navagraha smaranam stotram lyrics in english
English

namah suryaya chandraya mangalaya budhaya cha ! guru sukra sanibhyascha rahave ketave namaha !! Related Postssri guru stotram lyrics in …Read the Rest

rahu stotram lyrics in english

rahu stotram lyrics in english
English

1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha …Read the Rest

surya stotram lyrics in english

surya stotram lyrics in english
English

udaye brahma swaroopayaam madhyanhetu maheshwaraha ! astamaane swayam vishnu trayee moorty divakaraha !! With meanings .  Divaakara is another name …Read the Rest

shiva stotram lyrics in english

shiva stotram lyrics in english
English

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda …Read the Rest

bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam stotram lyrics in english
English

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim …Read the Rest

sri anjaneya stotram lyrics in english

English

 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham ! vatatmajam vanarayuthamukhyam sriramadutam sirasa namami !! 2 buddhirbalam yasodhairyam nirbhayatwamarogata ! ajadyam vakpatutwam …Read the Rest

sri venkateswara stotram lyrics english

English

kalyanadbhutagatraya kamitarthapradayine ! srimadvenkatanathaya srinivasaya te namaha !! Related Postssri anjaneya stotram lyrics in english 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham …Read the Rest

sri lakshmi narasimha stotram lyrics in english

English

srimatpayonidhiniketana chakrapane bhogindrabhogamaniranjita punyakirte ! yogisa saswata saranya bhavabdhipota lakshminrisimha mama dehi karavalambam !! Related PostsSri lakshmi narasimha stotram lyrics …Read the Rest