Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

Saturday Slokas

surya stotram lyrics in english

surya stotram lyrics in english
English

udaye brahma swaroopayaam madhyanhetu maheshwaraha ! astamaane swayam vishnu trayee moorty divakaraha !! With meanings .  Divaakara is another name …Read the Rest

shiva stotram lyrics in english

shiva stotram lyrics in english
English

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda …Read the Rest

bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam stotram lyrics in english
English

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim …Read the Rest

sri anjaneya stotram lyrics in english

English

 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham ! vatatmajam vanarayuthamukhyam sriramadutam sirasa namami !! 2 buddhirbalam yasodhairyam nirbhayatwamarogata ! ajadyam vakpatutwam …Read the Rest

sri venkateswara stotram lyrics english

English

kalyanadbhutagatraya kamitarthapradayine ! srimadvenkatanathaya srinivasaya te namaha !! Related Postssri anjaneya stotram lyrics in english 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham …Read the Rest

navagraha stotram lyrics in english

navagraha stotram lyrics in english
English

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! …Read the Rest

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english
English

suryaputro dhirghadehaha visalakshaha siva priyaha ! mandacharaha prasannatma peedam dahatu me shanihi !! Related Postssri saraswati stotram lyrics in englishsarasvatee …Read the Rest

sri lakshmi narasimha stotram lyrics in english

English

srimatpayonidhiniketana chakrapane bhogindrabhogamaniranjita punyakirte ! yogisa saswata saranya bhavabdhipota lakshminrisimha mama dehi karavalambam !! Related PostsSri lakshmi narasimha stotram lyrics …Read the Rest

navagraha stotram lyrics in english

navagraha stotram lyrics in english
English

aadityaaya cha somaaya mangalaaya budhaaya cha guru shukrash -shanibhyash cha raahave ketave namaha Related Postsindrakshi stotram lyrics in englishindraksheem  dwibhujadeveem …Read the Rest

sri venkateswara stotram lyrics english

English

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala …Read the Rest