Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

Saturday Slokas

sri venkateswara stotram lyrics english

English

kalyanadbhutagatraya kamitarthapradayine ! srimadvenkatanathaya srinivasaya te namaha !! Related Postssri anjaneya stotram lyrics in english 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham …Read the Rest

navagraha stotram lyrics in english

navagraha stotram lyrics in english
English

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! …Read the Rest

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english
English

suryaputro dhirghadehaha visalakshaha siva priyaha ! mandacharaha prasannatma peedam dahatu me shanihi !! Related Postssri saraswati stotram lyrics in englishsarasvatee …Read the Rest

sri lakshmi narasimha stotram lyrics in english

English

srimatpayonidhiniketana chakrapane bhogindrabhogamaniranjita punyakirte ! yogisa saswata saranya bhavabdhipota lakshminrisimha mama dehi karavalambam !! Related PostsSri lakshmi narasimha stotram lyrics …Read the Rest

navagraha stotram lyrics in english

navagraha stotram lyrics in english
English

aadityaaya cha somaaya mangalaaya budhaaya cha guru shukrash -shanibhyash cha raahave ketave namaha Related Postsindrakshi stotram lyrics in englishindraksheem  dwibhujadeveem …Read the Rest

sri venkateswara stotram lyrics english

English

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala …Read the Rest

Surya dwadasa nama stotram lyrics in english

Surya dwadasa nama stotram lyrics in english
English

(prayer to Lord surya with twelue names ) Om  Mitraaya  namaha Om ravaye namaha Om  Suryaya namaha Om  bhaavane namaha …Read the Rest

ketu kavacham stotram lyrics in english

ketu kavacham stotram lyrics in english
English

1   ketum  karalavadanam chitravarnam kiritinam ! pranamami sada devam dhwajakaram graheswaram !!  2 chitravarnah sirah patu phalam me dhumravarnakaha …Read the Rest

sri krishna stotram lyrics in english

sri krishna stotram lyrics in english
English

krishnaaya vaasudevaaya devakee nadanaaya cha nandagopa kumaaraaya govindaaya namo namaha Related Postssri krishna stotram lyrics in kannadaಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ …Read the Rest

sri venkatesha stotram lyrics in english

sri venkatesha stotram lyrics in english
English

kausalyaa suprajaa raamapoorva sandhyaapravarttate uttishta narashaardoola kartavyam daivamahnikam uttishtottishta govinda uttishta garudadhvaja uttishta kamalaakaanta trailokyam mangalam kuru Related Postsguru stotram …Read the Rest