Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

sri subramanya stotram

Subrahmanya

  shadaananam  chandana lepitaangam mahorasam divya mayoora vaahanam ! rudrasya soonum suraloka naatham brahmanya devam sharanam prapadye !! Related Postssri shiva stotram lyrics in englishnamahshivaabhyaam nava yauvvanaabhyaam parasppraashlishta vapur dharaabhyaam naagendra kanyaa vrusha ketanaabhyaam namo namah shankara paarvteebhyaamTags: stotram, shiva, sriDurga smaranam stotram in EnglishsiMhArUDhAM trinEtrAM ! karatala vilasat ShanKa chakrAsiramyAM !! BaktABIShTapradAtrIM ripumathanakarIM ! sarvalOkaika vandyAM !! sarvAlankArayuktAM SaSiyuta mukuTAM ! ShyAmalAgIM kRuSAgIM !! durgAM dEvIM SharaNamahaM prapadyE ! …Read the Rest

Pratah stotram lyrics in english meanings

Pratah stotram  lyrics in english    meanings
Others

The most important atotra or sloka all of us must say as soon as we rise from our bed in …Read the Rest

stotram for relief from all ailments lyrics in english

Others

om namo bhagavate panchavadanaya mahabalaprachandaya, mahabhimaparakramaya sakalabrahmandanayakaya sakalabhuta preta pisacha sakini dakini yakshini putana mahamari sakala vighnanivaranaya swaha sakala satrusamharanaya …Read the Rest

sri lakshmi stotram lyrics in english

Lakshmi

namasteatu mahaamaaye shreepeethe surapoojite shankhachakragadaahaste mahaalakshmi namo stute Related Postssri lakshmi hayagriva stotram lyrics in englishjnyaanaanandamayam devam nirmalasphatikaakritim aadhaaram sarva …Read the Rest

while bathing stotram lyrics in english

Others

gange cha yamune chaiva godavari saraswati ! narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru !! Related Postsindrakshi stotram lyrics in englishindraksheem …Read the Rest

sri lakshmi hayagriva stotram lyrics in english

Rama

jnyaanaanandamayam devam nirmalasphatikaakritim aadhaaram sarva vidyaanaam shri hayagreevam upaasmahe Related PostsSri lakshmi hayagriva stotram lyrics in englishjnyaanaanadamayam devam nirmalasphatikaakritim aadhaaram …Read the Rest

ketu kavacham stotram lyrics in english

ketu kavacham stotram lyrics in english
English

1   ketum  karalavadanam chitravarnam kiritinam ! pranamami sada devam dhwajakaram graheswaram !!  2 chitravarnah sirah patu phalam me dhumravarnakaha …Read the Rest

SrI subramanya prArthanA in Kannada

Kannada

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶಿಖಿವಾಹಂ ಷಡಾನನಂ ! ದಾರುಣಂ ರಿಪುರೋಗಘ್ನಂ ಭಾವಯೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಂ!! ಅನೇಕಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ವಲತಂ ! ಮನೋಹಾರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ವಲಂತಂ !! …Read the Rest

sri krishna stotram lyrics in english

sri krishna stotram lyrics in english
English

krishnaaya vaasudevaaya devakee nadanaaya cha nandagopa kumaaraaya govindaaya namo namaha Related Postssri krishna stotram lyrics in kannadaಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ …Read the Rest

sri dattatreya stotram lyrics in english

sri dattatreya stotram lyrics in english
Shiva

digambaram bhasma vilepitaangam chakram trishooiam damarum gadaam cha padmaasanastam shashi soorya netram dattatreyam dhyeyam abheeshta siddhaye Related Postsindrakshi stotram lyrics …Read the Rest

sri venkatesha stotram lyrics in english

sri venkatesha stotram lyrics in english
English

kausalyaa suprajaa raamapoorva sandhyaapravarttate uttishta narashaardoola kartavyam daivamahnikam uttishtottishta govinda uttishta garudadhvaja uttishta kamalaakaanta trailokyam mangalam kuru Related Postsguru stotram …Read the Rest